Varför immigrerade många svenskar?

Besvarad av Gunilla Fors
Fråga: 
varför immigrerade många svenskar under 1800-talet?
Svar: 

Den främsta orsaken var överbefolkning och fattigdom i Sverige, eftersom jorden inte räckte till för att försörja alla - samtidigt som det fanns stora möjligheter på den glest befolkade amerikanska kontinenten. SO-rummet har bra texter och länkar, där du kan läsa mer om detta: 

https://www.so-rummet.se/kategorier/historia/det-langa-1800-talet/emigrationen

19 april 2018 - 14:11