Varför heter Tyskland Tyskland?

Besvarad av Gunilla Fors
Fråga: 
Varför heter Tyskland Tyskland?
Svar: 

Tyskland heter ju olika på olika språk, t.ex. Deutschland, Allemagne eller Germany, men att vi använder benämningen Tyskland kan härledas till fornsvenskans thythisker och thysk, som i sin tur går tillbaka på ett gemensamt germanskt ord som betyder ”folk”, thiot. ”Tyskar” betyder alltså bara ”medlemmar av folket”.  Läs mer här (en bit ner på sidan): 

http://blog.svd.se/historia/2011/05/30/varfor-tyskland/

27 mars 2018 - 13:04

Kategorier