Varför heter tvättbjörn tvättbjörn?

Besvarad av Daniel Björklund
Fråga: 
Varför heter tvättbjörn tvättbjörn på svenska?
Svar: 

Tvättbjörn, även sjubb eller nordamerikansk tvättbjörn (Procyon lotor), är ett medelstort däggdjur, och den största arten inom familjen halvbjörnar. Den mäter ungefär 70 cm och väger vanligtvis cirka 9 kg. Det svenska trivialnamnet har den fått utifrån sin vana att doppa sin föda i vatten, som om den tvättade den.
Tvättbjörn - NE.se
Tvättbjörn - WIkipedia

14 september 2019 - 21:10