Varför heter Norden just Norden?

Besvarad av Gunilla Fors
Fråga: 
Varför heter Norden just Norden?
Svar: 

Norden har med norr att göra och med Norden avses det område i norra Europa som består av länderna Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige samt de självstyrande områdena Åland (tillhör Finland), Färöarna och Grönland (tillhör Danmark). Läs mer om begreppet i Wikipedia:
https://sv.wikipedia.org/wiki/Norden

28 september 2017 - 12:54

Kategorier