Varför heter miljöpartiet som det gör?

Besvarad av Gunilla Fors
Fråga: 
Varför heter miljöpartiet som det gör
Svar: 

Miljöpartiet har sitt ursprung i engagemanget för olika miljöfrågor och bildades 1981, bland annat som en protest mot hantering av kärnkraften och folkomröstningen om dess avskaffande 1980. Partiet hade sin grund i en miljöinriktad utbrytargrupp i dåvarande Folkpartiet, vars frontfigur var den tidigare folkpartistiske riksdagsmannen Per Gahrton. Mer om Miljöpartiets historia kan du läsa på deras webbplats eller i Wikipedia:
https://www.mp.se/om/historia
https://sv.wikipedia.org/wiki/Milj%C3%B6partiet

6 september 2017 - 19:08