Varför heter "kille" kille?

Besvarad av Andréa Haglund
Fråga: 
Varför heter "kille" kille?
Svar: 

Hej!

I SAOL kan vi läsa att ordet har följande etymologi: "sv. dial. kille, killing, liten gosse; avledn. av KID; med avs. på uttalet med k-ljud jfr KISSE". Med andra ord så är ordet besläktat med ordet KID, som vanligtvis betyder killing eller barn till ett hjort- eller getdjur. 

Ordet har även dialektalt kunnat betyda barnunge, och som lite bonuskunskap så har det engelska ordet Kid samma betydelse. Båda orden är släkt med det fornordiska ordet kið som betyder "ung get". 

Referenser:
http://www.saob.se/artikel/?unik=K_0873-0176.SRvJ

https://en.wiktionary.org/wiki/kid#Etymology_1

3 december 2019 - 11:46

Kategorier