Varför heter judarnas heliga plats synagoga?

Besvarad av Gunilla Fors
Fråga: 
Varför heter judarnas heliga plats just synagoga?
Svar: 

Ordet synagoga är latin och kommer av det grekiska synagag som betyder "sammankomst", "samling", "församling". Ordet användes ursprungligen för den judiska församlingen som samlades till gudstjänst eller andra sammankomster. Läs mer här: http://www.alltombibeln.se/bibelfragan/synag.htm

7 februari 2018 - 12:13

Kategorier