Varför heter Europa så?

Besvarad av Jenny Nyberg
Fråga: 
Varför heter Europa just Europa?
Svar: 

Wikipedia förklarar etymologin till Europa.

26 september 2018 - 13:55

Kategorier