Varför heter det nötkött?

Besvarad av Fanny Halling
Fråga: 
Varför heter det nötkött när det inte är gjort av nötter?
Svar: 

Hej! 
Ordet nötkött hänger samman med nötkreatur och betyder alltså kött från nötkreatur som exempelvis kon.
Ordets ursprung hittas i en sammankoppling av två ord: fornsvenskans nöt som är ett germanskt ord med betydelsen 'egendom', och det fornsvenska ordet kreatur som är en version av det latinska order för 'skapelse': creatu'r'a.
Det finns även förklaringar som sammanlänkar nöt med 'nytta' och 'njuta', då oxen sågs som det djur som människan hade mest nytta av då den förutom kött för människan att äta också hjälpte till genom att dra plogen i jordbruket.

Källor:

6 januari 2019 - 18:56

Kategorier