Varför heter det kammarmusik?

Besvarad av Airi Palm
Fråga: 
varför heter det kammarmusik. vilken är kammaren.
Svar: 

Så här förklarar NE, Nationalencyklopedin:

Kammarmusik, ursprungligen musik att utföras i en ”kammare”, vanligen en furstes, i motsats till musik för kyrkan och teatern. Benämningen uppkom kring år 1600, men avser från och med 1800-talet främst sådan musik som spelas eller sjungs av ett fåtal musiker, vanligen 2–8, med var sin självständiga stämma.Kammarmusik är främst avsedd för intima sammanhang, med lyssnare och musiker i nära kontakt, och kan liknas vid ett samtal mellan de olika stämmorna; ingen är solist. Som exempel på kammarmusik kan nämnas renässansens och den tidiga barockens flerstämmiga madrigaler, avsedda för enkel besättning med eller utan instrument och odlade i hemmiljö, samt triosonater och liknande kompositioner från barocken. Det klassiska exemplet på kammarmusik är stråkkvartetten, utvecklad och fulländad av Joseph Haydn i slutet av 1700-talet. Stråkkvartetten har sedan dess haft en dominerande ställning i kammarmusiken, men det har skrivits och skrivs kammarmusik för nästan alla tänkbara instrumentkombinationer. Särskilt kan nämnas pianotrio (piano, fiol, cello), blåsarkvintett och sonater för ett instrument och piano.

Romanser för en röst och piano och verk för sång och ett fåtal instrument är ofta av tonsättare avsedda som kammarmusik, och så kallas ibland verk av intim prägel även då de spelas av ett soloinstrument.

Författare: Viggo Edén

Nationalencyklopedin,

        kammarmusik.
        http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/kammarmusik
        (hämtad 2016-01-15)

15 januari 2016 - 11:11

Kategorier