Varför heter det förmiddag?

Besvarad av Lennart Kihlberg
Fråga: 
varför heter det förmiddag?
Svar: 

Hej!

Omkring klockan 12 eller just där efter står solen som högst på himlen. Den tidpunkten kallas middag. Tiden före kl. 12 kallas då förmiddag. Ordet middag används även för att beteckna dygnets största måltid men infaller som regel långt senare på dagen och får inte blandas ihop med detta sammanhang.

Det är litet lurigt med gränsen mellan morgon och förmiddag. En del menar att det är samma sak men i Svenska Akademiens ordbok skiljer man tydligt mellan morgon och förmiddag:
https://svenska.se/tre/?sok=f%C3%B6rmiddag&pz=1

Det finns enligt Akademien ett undantag när förmiddag ska räknas från och med midnatt till 12:00 och det är när man anger exakta klockslag. Man säger alltså inte "klockan 08:00 morgon" utan istället "klockan 08:00 förmiddag". Detta sker dock oftast i mer formella sammanhang.

Vänliga hälsningar,

 

28 februari 2020 - 8:40

Kategorier