Varför heter det flyttfåglar?

Besvarad av Maria Sandelin
Fråga: 
Varför heter det flyttfåglar?
Svar: 

På Naturhistoriska riksmuseets hemsida står : "Med flyttfåglar menas arter som under en del av året lämnar sitt häckningsområde och söker sig till ett helt annat geografiskt område. Det är i första hand tillgången till föda som medfört att vissa arter blivit flyttfåglar." Här kan du läsa mer https://www.nrm.se/faktaomnaturenochrymden/djur/faglar/vanligafaglar/fly...

Bibblan svarar har tidigare besvarat frågor om flyttfåglar http://bibblansvarar.se/sv/arkivet?text=flyttf%C3%A5glar

10 oktober 2018 - 14:43