Varför heter det bengalisk eld?

Besvarad av Mona Stahl
Fråga: 
Varför heter det bengalisk eld?
Svar: 

Jag hittar ingen förklaring till varför det heter bengaliska eldar. En gissning är att det kommer från Kina via provinsen Bengalen i Indien.

Nedanstående har jag tagit från Wikipedia (https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Fyrverkeri  och https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Bengalisk_eld) :
Bengalisk eld eller bengaler är ett slags fyrverkeripjäs som oftast består av ett papprör som är cirka 5–20 centimeter långt och 3–4 centimeter i diameter. Inuti pjäsen finns ett brännbart ämne med metallsalter; oftast är grundinnehållet salpeter, svavel och antimonsulfid

Fyrverkeri är en typ av lågexplosiv pyroteknik som används i estetiska syften och underhållningssyfte. Vanligtvis skjuts fyrverkerier vid nyår, påsk, valborg och olika jubileer.

Fyrverkerier är kända sedan tidigt 1400-tal i Europa. Krutet kom till Europa på 1200-talet. Seden kommer ursprungligen från Kina, där krutet troligen uppfunnits långt tidigare

Bengaliska eldar kallas även nödbloss och användes exempelvis vid sjönöd.

14 november 2018 - 15:11