VARFÖR har vi våra fem sinnen?

Besvarad av Daniel Björklund
Fråga: 
VARFÖR har vi våra fem sinnen?
Svar: 

De klassiska fem sinnena, syn, hörsel, känsel, lukt, och smak fastslogs av Aristoteles på 300-talet före Kristus. I dagens läge anses allmänt att det finns åtta sinnen hos människor. Människans sinnen finns till dels för att förmedla informationen till denne om både yttervärlden och den själv, något som länge till stor del tillfredsställt dennes behov och dels för att skydda denne, på så sätt att sinnen ger varningssignaler vid fara för hälsan. Du kan läsa hela artikeln om sinnen på Wikipedia:
Sinne - Wikipedia
Här är våra sju viktigaste sinnen - Artikel i Illustrerad vetenskap
Sinnen - Artikel på 1177 Vårdguiden

26 januari 2019 - 10:31

Kategorier