Varför har vi olika hudfärg?

Besvarad av Pia Karlsson
Fråga: 
Varför har vi olika hudfärg?
Svar: 

Det beror på människans utveckling fram allra första början och mängden melanin som avgör hudens brunhet, men även mängden karotenoider som påverkar hudens gulhet.

https://www.dn.se/nyheter/sverige/genetiken-om-hudens-farg-ar-mer-an-bar...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hudf%C3%A4rg

http://www.nrm.se/download/18.494d73201246d535da780009217/1384950145869/...    På sid 15 och framåt förklaras varför människor har olika hudfärg.

16 april 2018 - 10:53