Varför har vi musik som undervisning?

Besvarad av Anna Dunér
Fråga: 
Varför har vi musik som undervisning
Svar: 

Om jag förstår dig rätt undrar du varför musik är ett skolämne? Det finns nog flera anledningar till det.

Om du klickar på länkarna nedan kan du läsa att musik gör barn smartare och att de som håller på med musik ofta också får bättre betyg i språk och matte. Det står dessutom "att musikämnet tränar förmågan att musicera, att samarbeta och fokusera". 
https://skolvarlden.se/artiklar/musik-gor-dig-smart

https://www.aftonbladet.se/relationer/a/ddr56z/musik-gor-barn-lite-smartare

Och följer du länken här nedan kan du se vad Skolinspektionen skriver om musik i grundskolan, t.ex. att ämnet har "en viktig roll att fylla i elevernas utveckling och lärande". De skriver också: "I FN:s barnkonvention betonas vikten av barnets rätt att kunna utvecklas och till fullo delta i det kulturella och konstnärliga livet. Skolans roll är i sammanhanget central eftersom skolan är en arena där alla barn kan möta olika uttryck för kultur oavsett bakgrund och villkor."

https://www.skolinspektionen.se/sv/Beslut-och-rapporter/Publikationer/Granskningsrapport/Kvalitetsgranskning/Musik-i-grundskolan/

 

 

 

18 juni 2019 - 14:51

Kategorier