Världens olika kulturer

Besvarad av Pia Karlsson
Fråga: 
Varför har världens kulturer utvecklats i så olika riktning, trots det gemensamma afrikanska ursprunget?
Svar: 

Även om mänskligheten ursprungligen kommer från samma plats i Afrika så har det ju gått väldigt lång tid. Under årtusenden har olika grupper av människor bosatt sig på skilda platser med olika klimat och förutsättningar. Eftersom de har levt isolerade från varande har utvecklingen gått åt olika håll. 
 Gillis Herlitz skriver i boken Kulturgrammatik att människor runt jorden är olika men att det finns allmängiltiga drag och behov. Hur vi hanterar dessa skiljer mellan olika kulturer. respekt är också någon som finns i alla kulturer men det skiljer sig hur och för vem detta visas.

Om man söker på kulturell evolution hittar man bl a denna artikel:
http://www.humanistportalen.se/artiklar/antologier/globalhistoria/varlds...

10 augusti 2015 - 10:49

Kategorier