Ungdomar och språkbruk

Besvarad av Tove Hjort
Fråga: 
varför har ungdomar börjat använda mycket utländska ord
Svar: 

Språkbruket förändras ständigt och på senare tid har engelskan haft ett starkt inflytande på svenskan. Samtidigt talas det runt 200 språk i Sverige idag vilket också influerar svenska språket. Svenska Institutet har gjort en kort analys av förändringarna i svenskan under senare tid. Den återfinns här: https://svenskaspraket.si.se/for-studerande/artiklar-om-sverige/artikar-om-sprak/forandringar-i-svenska-spraket/

Även Skolinspektionen har gjort en lite längre analys av engelska språkkunskaper hos unga i Engelska i grundskolans årskurser 6-9. Sidan 18 och framåt berör även ungas språkvanor inom engelskan på fritiden. Analysen finns här: http://www.skolinspektionen.se/documents/kvalitetsgranskning/enggr2/kvalgr-enggr2-slutrapport.pdf

Ett lästips är också Nya svenska språket  av Bo Lundahl och Bengt Sjöstedt (2006) som ägnar ett helt kapitel åt svenskan idag. 

20 februari 2015 - 8:58

Kategorier