Varför har stenar olika färger?

Besvarad av Daniel Björklund
Fråga: 
Varför har stenar olika färger
Svar: 

Att prata stenars eller kanske snarare bergarters färg, är en ganska komplicerad historia. Ska vi förenkla förklaringen så skulle vi kunna säga att bergarter är inte bara bergarter. Det består av olika mineraler och har blandats på olika sätt, vid olika temperaturer på olika djup inuti vår planet. Dock vill du fördjupa dig i ämnet kan du läsa följande artiklar som en start:
https://www.nrm.se/download/18.3536e06e14f3b657a68c6210/1445522220997/Be...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bergart
https://www.nrm.se/faktaomnaturenochrymden/geologi/bergarterochmalmer.71...
https://www.nrm.se/faktaomnaturenochrymden/geologi/bergarterochmalmer/be...

10 oktober 2018 - 19:35