Varför har man musik i skolan?

Besvarad av Daniel Björklund
Fråga: 
Varför har man musik i skolan?
Svar: 

Det är på basis av skolverkets läroplan för grundskolan. Viktigt att veta är dock att musik gör dig smartare, du kan bli bättre på matematik och får allmänt lättare att lära, detta visar forskningen, visst är det häftigt...
https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/laroplan-och-kursplan...
http://skolvarlden.se/artiklar/musik-gor-dig-smart
https://www.aftonbladet.se/relationer/a/ddr56z/musik-gor-barn-lite-smartare
http://www.kulturellahjarnan.se/2014/09/05/barn-som-musicerar-far-battre...

28 september 2018 - 12:54

Kategorier