Varför har man läxa i skolan?

Besvarad av Anita Höglund
Fråga: 
Varför har man läxa i skolan
Svar: 

Det finns både för- och nackdelar med läxläsning. Max Strandberg är fil. dr. i didaktik och hur han tänker kring läxor kan du läsa i artikeln Läxor - på gott och ont i Skolvärlden.
Skolverket skriver också om läxor på sin webb. Pedagogiska magasinet har också en artikel.Det finns en stor mängd uppsatser skrivna kring för- och nackdelar med läxläsning.
Ett syfte med läxor kan vara att eleven behöver arbeta ikapp efter sjukdom, en annan kan vara färdighetsträning för att t ex bygga upp ordförrådet i engelska eller andra språk och där det kan behövas tränas glosor eller där man kanske behöver träna sig på att få flyt i sitt läsande eller ett att kunna multiplikationstabellen. 

23 januari 2017 - 11:07

Kategorier