Varför har man ben?

Besvarad av Karin Westberg
Fråga: 
Varför har man ben
Svar: 

Ett par definitioner av ben hittar man i Nationalencyklopedin:
”ben, hos djur pariga utskott från kroppen, vars primära funktioner är att stödja och förflytta djuret.” https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/ben

”ben, detsamma som benvävnad”. Benvävnad beskrivs som en ”hård typ av bindväv som bildar skelett hos ryggradsdjur och vars uppgift är att bära upp kroppen och att skydda kroppens inre organ. https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/ben-(benv%C3%A4vnad)

Vårdguiden 1177 har en sida om skelett och leder. Du också kan läsa i Wikipedia om det muskuloskeletala systemet, om ben (skelett) och om och om ben (kroppsdel).

22 mars 2018 - 11:37

Kategorier