Varför har just Titanic blivit så känd?

Besvarad av Gunilla Fors
Fråga: 
Varför har just Titanic blivit så känd? Det finns ju många båtar som har sjunkit.
Svar: 

Det beror säkert på flera olika saker, t.ex. att Titanic var större och snabbare än tidigare fartyg och dessutom ansågs vara närmast osänkbar. Själva olyckan när hon kolliderade med ett isberg var dessutom ganska spektakulär - och den inträffade på hennes allra första resa. Du kan läsa mer om Titanic i SO-rummet:  
https://www.so-rummet.se/kategorier/titanic

12 september 2018 - 9:38