Varför har just februari 28/29 dagar?

Besvarad av Thomas Drugg
Fråga: 
Varför har just februari 28/29 dagar?
Svar: 

Januari och februari var de två sista månaderna som lades till i den tidiga romerska kalendern, innan den julianska. De låg då som årets två sista månader.
Antalet dagar i februari kunde variera eftersom månaden behövde "gå jämnt upp" med årets slut, och än idag har februari färre dagar än andra månader.

När den gregorianska kalendern skapades på 1500-talet kunde man ha valt att låta alla månader ha omväxlande 30 och 31 dagar, men man behöll istället den gamla romerska fördelningen av dagar.

Februari har ofta använts som lämplig månad för kalenderförändringar. Skottdagen ligger där ända sedan romarnas tid.
När Sverige övergick till den gregorianska kalendern 1753 togs 11 dagar bort ur februari. Det året hade februari endast 17 dagar och följdes direkt av 1 mars. Ändringen gjordes så att kalendern skulle komma i fas med årstiderna.

Vid ett enda tillfälle har februari månad i Sverige haft 30 dagar.
Sveriges övergång till den gregorianska kalendern hade en lång förhistoria. Först tänke man övergå till den nya kalendern gradvis genom att ta bort skottdagen under 11 på varandra följande skottår. Vad man inte tänkte på då var att det betydde att Sverige under den långa övergångstiden fick en helt egen kalender, som inga andra länder hade. Man började med att stryka skottdagen år 1700, men under krigsåren glömde man att ta bort skottdagen 1704 och 1708. Då beslutade man att återgå till den julianska kalendern genom att lägga till en extra skottdag år 1712. Detta år hade februari därför 30 dagar.

4 oktober 2011 - 21:43

Kategorier