Varför har judarna förföljts och mördats i stora delar av världen?

Besvarad av Erik Edwardson
Fråga: 
Varför ha judarna förföljts och mördats i stora delar av världen?
Svar: 

Här nedan har jag samlat några artiklar som jag hoppas hjälper dig att få din fråga besvarad.

Wikipedia-artikeln Pogrom

Wikipedia-artikeln Antisemitism

"Vad är antisemitism?" från Svenska kommittén mot antisemitisms webbplats

"Definition antisemitism" från Forum för levande historias webbplats

"Judeförföljelserna under 1930-talet" från Forum för levande historias webbplats

"Judeförföljelserna och Förintelsen" från webbplatsen SO-rummet

"Judeförföljelser under medeltiden" från webbplatsen SO-rummet

5 maj 2020 - 9:50