Kvinnans rättigheter vid skilsmässa och giftemål inom kristendomen

Besvarad av Martin Lövstrand
Fråga: 
Varför har inte kvinnan lika många rättigheter som mannen i giftermål och skilsmässa i kristendomen?
Svar: 

Det är svårt att svara generellt på din fråga då det finns många olika inriktningar inom kristendomen. Synen på äktenskap skiljer sig mellan t ex katolska kyrkan och svenska kyrkan. När jag bläddrar i böcker i ämnet kan jag inte se att det finns någon skillnad i rättigheter. Några böcker som tar upp giftemål inom kristendomen är
Livsrelationer : tankar kring äktenskap och samlevnad i ett kristet perspektiv / [redaktör: Maria Leijonhielm], en ganska kort (94 sidor) och översiktlig bok.  Mest från luthersk perspektiv.

Tjockare och mer utförlig är: Uppdrag samliv : om äktenskap och samlevnad / red.: Mikael Lindfelt

mvh
/Martin Lövstrand

20 mars 2014 - 14:47

Kategorier