Kvinnor och kristendom

Besvarad av Lena Fahle
Fråga: 
Varför har inte kvinnan lika många rättigheter som för en man i kristendomen?
Svar: 

Du tänker t.ex. kanske på att kvinnor inte förrän ganska nyligen kunnat arbete som präster inom den kristna kyrkan?

Som alltid när det gäller religion finns det olika tolkningar.
Så här skriver man på forumet "Bibelfrågan" angående kristendomens syn på kvinnan:
http://www.alltombibeln.se/bibelfragan/jamlika.htm

 

19 mars 2014 - 11:17