Varför har biblioteksböcker så många tomma sidor

Besvarad av Jenny Nyberg
Fråga: 
Varför innehåller flertalet biblioteksböcker så många tomma vita sidor i början och slutet innanför bokpärmarna jämfört med samma bok som köps i bokhandeln?
Svar: 

Det kan bero på att biblioteken ibland binder om böcker för att de ska hålla bättre. Då lägger man ofta till nya sidor för att klistra in bokblocket i den nya pärmen. Här är en video som visar hur det kan gå till att binda in en bok.

2 juli 2020 - 20:28

Kategorier