Varför gäspar vi?

Besvarad av Ulrika Thorsson
Fråga: 
Varför gäspar vi?
Svar: 

På Illustrerad vetenskaps hemsida kan du läsa flera förklaringar till varför vi gäspar, här är en: 
En av förklaringarna har i många år varit att vi gäspar därför att syrenivån i våra lungor är för låg. Gäspningen är därför hjärnans sätt att sätta i gång ett stort intag av nytt, friskt syre.
Läs mera https://illvet.se/manniskan/kroppen/varfor-gaspar-vi
 

19 mars 2019 - 11:56