Barnafödande och kristider

Besvarad av Daniel Björklund
Fråga: 
varför föds det få barn i sverige under 1920-30 talet?
Svar: 

Ofta går barnafödandet ner i kristider. Du kan läsa mer om detta i en artikel från Statistiska centralbyrån:
Sveriges folkmängd från 1749 och fram till idag - SCB
Där kan du bland annat läsa att "I början av 1900-talet föds många barn i Sverige. Kvinnorna får i genomsnitt fyra barn. Men på 1920- och 30-talen sjunker barnafödandet kraftigt i samband med att det är dåliga tider och hamnar på under två barn per kvinna. Den växande medelklassen i städerna är trångbodd och skaffar färre barn. Frågan blir aktuell för politikerna och det talas om befolkningskris. Det finns en stor oro över vad som ska hända om folkmängden minskar kraftigt."

Åsa Löfström har skrivit en artikel för Tidskrift för genusvetenskap som också berör frågan:
Kvinnor, barn och politik - TGV Nr 3-4 (2001)

På SO-rummets hemsida kan du även hitta artiklar om Sveriges urveckling:
Sverige under 1900-talet

Du kan jämföra med mer moderna förhållanden:
SCB: Svenska barnafödandet minskar - SVT
Födda i Sverige - SCB

8 oktober 2019 - 9:00