Varför FN-konvention om diskriminering av kvinnor när det redan fanns mot mänskliga rättigheter.

Fråga: 
Varför skrevs av FN en konvention om avskaffandet av all diskriminering av kvinnor 1979, alltså vad var syftet? Räckte inte FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna?
Svar: 

Du finner en god sammanfattning av historiken och det växande behovet på den här sidan: 

http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/history.htm

Det står även en del matnyttigt på FN-förbundets hemsida.
http://www.fn.se/fn-info/vad-gor-fn/manskliga-rattigheter-och-demokrati/karnkonventionerna/konventionen-om-avskaffande-av-all-slags-diskriminering-av-kvinnor-cedaw/

 

26 januari 2016 - 15:10