Varför flyttar så många svenskar till USA mellan 1850 och 1920?

Besvarad av Ella Styf
Fråga: 
Varför flyttar så många svenskar till USA mellan 1850 och 1920?
Svar: 

Den stora strömmen av människor som emigrerade till framför allt Amerika under denna tidsperiod hade sin grund i svält, fattigdom och arbetslöshet. Det var inte bara svenskar som emigrerade, utan människor från hela Europa valde att utvandra för att skapa sig en bättre tillvaro. Under mitten av 1800-talet var det flera missväxtår på olika håll i Europa. På Irland kännetecknas åren mellan 1845 och 1852 som "potatissvälten", där ungefär en miljon människor svalt ihjäl. Många från just Irland, England och Skottland valde att emigrera till Amerika då. Men också här i Sverige var livsomständigheterna sådana att många valde att lämna sitt hemland för att skapa sig en bättre tillvaro någon annanstans. I synnerhet under missväxtåren på 1880-talet tog den svenska utvandringen ordentlig fart. Ungefär 325 000 svenskar valde då att utvandra till Amerika, som var det stora hägrande målet för de flesta. Men ca 50 000 svenskar utvandrade också till mer närliggande länder som Tyskland och Danmark. De som utvandrade var inte bara bönder, utan också många människor inom olika serviceyrken. Efter första världskriget 1914-1918 skedde en sista kulmen för den svenska utvandringen till Amerika.
Du kan läsa mer om denna starka och omvälvande händelse i historien i både faktaböcker och skönlitterära skildringar. Vilhelm Mobergs utvandrarserie i fyra böcker tillhör de mest kända, och den berättelsen finns också på film. Men det finns mycket mer att ta del av. Gå gärna till biblioteket och få tips där på det som känns mest intressant för just dig!  

26 maj 2018 - 8:39

Kategorier