Varför flyttar inte alla fåglar söderut?

Besvarad av Marta Fernandez...
Fråga: 
Varför flyttar inte alla fåglar söderut?
Svar: 

Naturhistoriska riksmuseet berättar om de olika fågeltyperna och att "stannfåglar stannar inom det egna häckningsområdet hela året. Strykfåglar lämnar sina häckningsområden (utom i häckningstid) och söker sig till andra, närbelägna områden. De håller sig dock vanligen till samma geografiska område. "En del fåglar kallas invasionsfåglar: "Flyttningen dikteras i hög grad av att deras huvudsakliga näringskälla fluktuerar eller kanske helt uteblir, och de tvingas uppsöka andra geografiska områden där deras föda finns." Anledningen till att flyttfåglarna söker sig till andra geografiska områden vintertid är att de genom att "flytta mellan olika områden kan fåglarna utnyttja bästa möjliga födosöksområde under olika årstider. Den rika födotillgången sommartid hos oss gör att fåglarna kan föda upp en större mängd ungar än om de stannat kvar och häckat i vinterkvarteren." Mer information finner du här: http://www.nrm.se/faktaomnaturenochrymden/djur/faglar/vanligafaglar/fagl... och här: http://www.nrm.se/faktaomnaturenochrymden/djur/faglar/vanligafaglar/flyt...

Enligt forskning så har flyttfåglar mindre hjärna än stannfåglar: "Fåglar som flyttar långt, har hur som helst inte mycket tid att vinka på, när de återvänder på våren. Det är inte särskilt meningsfullt för dem att lära känna sitt revir i grunden eftersom de snart ska lämna stället. Bättre då att lita på medfödda instinkter och inte fundera så mycket. Och vid flygningen slipper man öda energi på en massa bränsletörstiga hjärnceller." Mer står här: http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/flyttfaglar-dummare-an-stannfaglar/

Fåglarna som stannar kvar under vintern har lärt sig att hålla värmen. De använder olika metoder. Många sticker "in huvud och fötter och göra sig nästan runda som bollar. Det gör även många andra småfåglar." Större fåglar får mr fjädrar som isolerar värmen. En del "förser sig med ett extra fettlager som skydd mot kylan och som energikälla. Upp till 10 procent av deras kroppsvikt kan under vintern vara fett." På Natursidan kan du läsa mer: http://www.natursidan.se/nyheter/sa-klarar-faglarna-kylan-under-vintern/

Fåglarna som flyttar över vintern söker mer föda och kan inte hålla värmen på samma vis som de som stannar kvar. Bibblan svarar har flera gånger svarat på frågor om flyttfåglar, läs gärna mer där: http://bibblansvarar.se/sv/arkivet?text=flyttf%C3%A5glar 

18 maj 2017 - 9:15