varför flyttar fåglarna söderu

Besvarad av Raz Sanatkar Mo...
Fråga: 
varför flyttar fåglarna söderut
Svar: 

De flyttfåglar som åker söderut gör det oftast för att överleva. Detta då vinterhalvåret i Sverige gör det svårt att hitta födan som de behöver.
Det finns kortflyttare, långflyttare samt Rovfåglar som flyttar.
Mer om varför de flyttar finner du här i länken från Naturhistoriska museet:

http://www.nrm.se/faktaomnaturenochrymden/djur/faglar/vanligafaglar/flyt...

4 oktober 2017 - 15:38

Kategorier