Varför flyttar fåglar söderut?

Besvarad av Åsa B Nilsson
Fråga: 
Varför flyttar fåglarna söderut?
Svar: 

De flesta fåglar i Sverige som flyttar söderut gör det för att  kunna hitta mat och överleva.

"Det är i första hand som svar på ändrad födotillgång som vissa arter har blivit flyttfåglar. Genom att flytta mellan olika områden kan de utnyttja bästa möjliga födosöksområde under olika årstider."
skriver Nationalencyklopedin på uppslagsordet flyttfåglar. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/flyttfåglar (hämtad 2018-01-02)

Bibblansvarar har nyligen svarat på samma fråga: http://bibblansvarar.se/sv/svar/varfor-flyttar-faglarna-soderut-3 där du får ytterligare tips på källor att läsa vidare i - och ännu mer information kan du förstås hitta genom att söka i vårt svarsarkiv: http://bibblansvarar.se/sv/arkivet

2 januari 2018 - 13:45