Varför flyttar fåglar söderut?

Besvarad av Nicholas Haldosen
Fråga: 
Varför flyttar fåglar söderut?
Svar: 

Naturhistoriska riksmuseet har bra faktasidor om olika djur, bland annat fåglar. Där kan man läsa mer om flyttfåglar:http://www.nrm.se/faktaomnaturenochrymden/djur/faglar/vanligafaglar/flyttfaglar.5773.html. Att vissa fåglar blivit flyttfåglar förklaras kortfattat så här: "Med flyttfåglar menas arter som under en del av året lämnar sitt häckningsområde och söker sig till ett helt annat geografiskt område. Det är i första hand tillgången till föda som medfört att vissa arter blivit flyttfåglar."

23 januari 2015 - 18:37