Varför flyttar fåglar söder- och norrut?

Besvarad av Daniel Fahlén
Fråga: 
Varför flyttar fåglar söder- och norrut?
Svar: 

Den huvudsakliga anledningen till fåglars flyttningar verkar vara tillgången på mat. För de fåglar som lever och häckar i norden innebär våra korta somrar med sina långa och ljusa nätter stor tillgång till mat och långa dagar att samla in den på. Under våra intensiva sommarmånader, när allt i naturen skall växa och gro, är alltså tillgången på mat större i norr än i söder. När sedan dagarna blir kortare, temperaturen sjunker och tillgången på mat minskar blir det istället fördelaktigt att flytta söderut.

Även om det är tillgången på föda som verkar vara själva anledningen till fåglarnas flyttmönster så är det inte nödvändigtvis bristen på mat som sätter igång flyttbeteendet hos fåglarna. Vissa arter flyttar alltid vid ungefär samma tid på året (så som sädesärlan) medan andra triggas av förändringar i andelen ljusa timmar per dygn. Hur flytten ser ut skiljer sig också åt mellan olika arter, några nöjer sig med att flytta från norra till södra Sverige under vintern medan andra kan flytta från Norden till de tropiska delarna av Afrika. En intressant fakta är att det inom vissa arter kan vara så att en del av en population flyttar söderut på vintern för att ersättas av en annan del från ett annat område. Ett exempel är kajan, där kajor som lever i Sverige under sommaren flyttar till Tyskland och Danmark under vintern bara för att bli ersatta av kajor från Finland och Ryssland. Innan ringmärkningar och mer omfattande studier av fåglar märkte man inte att kajorna byttes ut och trodde därför att de var så kallade stannfåglar. 
 

20 mars 2017 - 13:34