Varför flyttar fåglar söderut?

Besvarad av Roger Pedersen
Fråga: 
Varför flyttar fåglar söder?
Svar: 

Hej! Med flyttfåglar menas arter som under en del av året lämnar sitt häckningsområde och söker sig till ett helt annat geografiskt område. Det är i första hand tillgången till föda som medfört att vissa arter blivit flyttfåglar. Läs mer på Naturhistoriska riksmuseets hemsida: http://www.nrm.se/faktaomnaturenochrymden/djur/faglar/vanligafaglar/flyttfaglar.5773.html Mvh Roger Pedersen

3 februari 2015 - 18:07