Varför flyttar fåglar norrut.

Besvarad av Fernando Gonzalez
Fråga: 
Varför flyttar fåglar norrut
Svar: 

Den nordiska sommaren är mycket gynnsam för födotillgång och häckning. Eftersom fåglar bara kan söka efter föda när det är ljust ger de långa dagarna i norr tid till den livsviktiga aktiviteten, konkurrensen om födan med andra fåglar är också mycket mindre än om de stannat på sina övervintringsplatser. Det finns samtidigt gott om lämpliga häckningsplatser norrut och färre rovdjur än på varmare breddgrader.

Det har visat sig att fåglar i vår del av världen får i snitt 4–6 ungar medan fåglar i tropiska områden bara får 2–3 ungar. Att flytta norrut är alltså bra under den perioden när fåglarna behöver som mest föda, nämligen då honorna ska bilda ägg och då ungarna sedan ska matas efter kläckningen.

Mer information hittar du här:

 

https://www.nrm.se/forskningochsamlingar/miljoforskningochovervakning/ringmarkningscentralen/ringmarkningochaterfynd/vinterkvarterochaterfynd.1367.html
http://www.djur.cob.lu.se/Svar/Flyga.html#varfor-flyttar-faglarna-soderut-norrut-flyttfaglar-stannfaglar-mat-konkurrens
https://www.gnm.se/kunskap-och-fakta/vastsvenska-flyttfaglar/

18 mars 2020 - 12:37