Varför firar Finland 100 år?

Besvarad av Martin Lövstrand
Fråga: 
Varför firar Finland 100 år?
Svar: 

För att Finland blev en självständig stat den 6 december 1917. Finland var tidigare ett så kallat storfurstendöme inom det ryska imperiet. Det betyder att tsaren styrde över Finland. Men när tsaren försvann efter ryska revolutionen utropade finnarna sin självständighet. Du kan läsa mer om Finlands hundraårsjubileum här: http://suomifinland100.fi/info/?lang=sv och på Wikipedia

8 oktober 2017 - 10:39

Kategorier