Varför finns tid egentligen?

Besvarad av Gunilla Fors
Fråga: 
varför finns tid egentligen? är det inte bara för att man ska kunna passa saker? tex som att träffas eller en träning
Svar: 

Begreppet tid anger ett avstånd mellan två händelser, antingen de sker i samma punkt eller inte, och som med nutid skiljer dåtid från framtid. Hela vår tillvaro är uppbyggd kring tidsbegreppet, men likväl är det nära nog omöjligt att definiera det. Läs mer om begreppet här:
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/tid
https://sv.wikipedia.org/wiki/Tid

14 september 2017 - 10:23