Varför finns politik?

Besvarad av Gunilla Fors
Fråga: 
Varför finns politik?
Svar: 

Ordet politik kommer av det grekiska ordet för statskonst, dvs. processen att erövra och utöva makt i offentliga sammanhang. Enkelt uttryckt handlar det om att diskutera och komma överens om lagar och spelregler - för att samhället ska fungera. Läs mer i t.ex. Nationalencyklopedin (finns på många bibliotek och skolor) eller Wikipedia.

4 september 2018 - 15:26