Varför finns krig?

Besvarad av Sofia Murray
Fråga: 
varför har vi krig
Svar: 

Krig har alltid funnits, det tycks vara något som människor alltid har ägnat sig åt. Här finns en film om krig och människan: http://urskola.se/Produkter/197798-UR-Samtiden-Bokmassan-2016-Varfor-kri...
Wikipedia har en kort artikel med definitioner av krig: https://sv.wikipedia.org/wiki/Krig
I SO-rummet finns en artikel om krigets ursprung, http://www.so-rummet.se/content/krigets-ursprung
Och här är ett boktips: http://bit.ly/2kikO7f

3 februari 2017 - 10:37