Varför finns inte metalllim?

Besvarad av Olle Bäckström
Fråga: 
varför finns inte metall lim?
Svar: 

Söker du på ordet metallim på exempelvis google får du flera från företag som säljer denna produkt.

5 september 2017 - 8:15