Varför finns det pengar?

Besvarad av Maria Sanderi
Fråga: 
varför finns det pengar?
Svar: 

På den här sidan om pengarnas historia får du kortfattad information om pengar.
Allt om pengar: ttp://ec.europa.eu/economy_finance/netstartsearch/euro/kids/money_sv.htm
På Wikipedia finns följande förklaring på pengar:
Pengar är ett gemensamt värderingssystem för varor och tjänster som är baserat på utbytbara och lagringsbara enheter, och som används som betalningsmedel. Vanligen består detta av mynt och sedlar vars värde delvis garanteras av en stat. I vardagligt tal uppfattas pengar som kontanter, men till begreppet hör även andra godkända betalningsmedel.
Pengar har flera funktioner: som värderingssystem, betalningsmedel och värdelagring.
Pengar är ett allmänt accepterat betalningsmedel. I dagligt tal kan dock pengar definieras som värdebevarare eller värdemätare, vilket dock inte är essensen hos pengar, även om det tidigare kan leda till att en vara blir pengar och att pengar oftast blir en värdemätare och att dessa funktioner är väldigt viktiga för en konkurrenskraftig penning-vara. (Wikipedia)

20 december 2016 - 17:58

Kategorier