Varför finns det kommuner och landsting regioner?

Besvarad av Daniel Björklund
Fråga: 
Varför finns det kommuner och landsting regioner
Svar: 

Det finns lite olika skäl till uppdelningen. Det första är att Sverige är ett avlångt land där skillnaderna mellan södra Sverige och norra är stor och genom att dela upp bestämmandet i olika delar flyttas också mycket av bestämmanderätteb närmre de som besluten berör.

Landsting eller landstingskommun är i Sverige en sorts större kommun som främst har hand om hälsovård och sjukvård inom ett geografiskt område.
Nationalencyklopedin, landsting. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/landsting (hämtad 2017-12-13)
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sveriges_landsting

Kommunen har många olika uppgifter och har efter hand även tagit över många av statens uppgifter. Större delen av skatterna används till skolor, förskolor, hjälp till äldre och socialbidrag. Dessutom har kommunen tagit över ansvaret från landstingen för all vård av äldre, även hemsjukvård och sjukhem.
Nationalencyklopedin, kommun. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/kommun (hämtad 2017-12-13)
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sveriges_kommuner

och Sveriges kommuner och landsting har en egen hemsida som förklarar vad de sysslar med:
https://skl.se/tjanster/kommunerlandsting/faktakommunerochlandsting.432....

12 december 2017 - 15:08