Varför finns både tempus och temaformer i verb?

Besvarad av Anna Falk
Fråga: 
Både Tempus och temaformerna i verb talar om när någonting händer. Varför finns båda formerna?
Svar: 

Verbens temaformer och tempus har olika funktioner.
Tema på verben (infinitiv, preteritum, supinum) tar man för att veta hur ett verb böjs i olika tempus (tidsformer). De svenska verben delas in i svaga verb, starka verb och oregelbundna verb efter hur de böjs när man tar tema på dem.
Verbens tempus berättar om när något sker: Presens, futurum, perfekt, preteritum/imperfekt och pluskvamperfekt.
(Källa Hydén, Annica Svensk grammatik. Med drillövningar och facit (2015)
Verbens tempus bildas med hjälp av verbens temaformer. Hur temaformerna och tempus förhåller sig till varandra kan förklaras så här:
Infinitiv (skriv-a): Presens (jag skriv-er) och Futurum (jag skall skriva)
Preteritum/Imperfekt (skrev): Preteritum/Imperfekt, (jag skrev)
Supinum (skrivit): Perfekt (jag har skrivit) och Pluskvamperfekt (jag hade skrivit)
(Källa Jönsson, Erik Svensk grammatik (2009)
Se även videon Verb – vad är tema och tempus?
Mer om tempus och temaformer finns här.

10 april 2018 - 11:42

Kategorier