Varför får personer från Turkiet emigrera till Sverige?

Besvarad av Nanna Ekman
Fråga: 
Hej! Det är inte krig i Turkiet så varför släpps turkar in i Sverige?
Svar: 

Det finns många anledningar till att personer söker svenskt medborgarskap.
Det finns också olika skäl till att personer beviljas medborgarskap i Sverige.
Det måste inte alltid vara krig i personens hemland utan kan bero på andra saker som familjeband, politik eller arbete.

Länkar:
Migrationsverket ansvarar för ansökningar och beviljanden av medborgarskapsansökan.
Nyhetsartikel från Migrationsverket: Allt fler vill bli svenska medborgare

6 februari 2019 - 17:47