Månggifte inom islam

Besvarad av Marta Fernandez...
Fråga: 
Varför får mannen gifta sig med fler än en kvinna i islam?
Svar: 

Månggifte, polygami, förekommer inom islam. Enligt Koranen 4:3 kan en muslimsk man gifta sig med upp till fyra kvinnor om han behandlar dem likvärdigt. En muslimsk kvinna kan däremot inte gifta sig med mer än en man och enligt Koranen 2:221 måste denne man vara muslim.Månggifte har ansetts förstärka kvinnors och familjens ställning. Det anses också ha ökat välfärden för ensamstående kvinnor och änkor bl a på grund av krig. En del konservativa hävdar att månggifte accepteras eftersom mannens sexuella behov anses vara större än kvinnans. Månggifte är vanligare bland fattiga p g a att de behöver arbetskraft samt fler barn till sin försörjning för en tryggad ålderdom.

Jag har hämtat den här informationen från dessa böcker:
- Naser Khader: "Familjeliv och livsmönster bland Mellanösterns muslimer" från 1996
- John L Esposito: "Islam - den raka vägen" från 2001
- Koranen

Tips på bra litteratur om islam hittar du på Immigrantinstitutets hemsida:
http://www.immi.se/encyklopedi/tiki-index.php?page=Bibliografi+om+Islam+i+Sverige

Har du mer frågor om månggifte rekommenderar jag även hemsidan "Fråga imamen":
http://fragaimamen.se/

Lycka till!

20 mars 2014 - 15:14

Kategorier