Varför får män mer lön?

Besvarad av Karin Westberg
Fråga: 
varför får män mer lön?
Svar: 

En förklaring till löneskillnaden är att män och kvinnor finns i olika yrkesgrupper på arbetsmarknaden. Ett annat skäl är att det är vanligare att kvinnor arbetar deltid. I Medlingsinstitutets rapport ”Löneskillnaden mellan kvinnor och män 2016” kan du läsa mer om vad som orsakar löneskillnaden. Du kan också ladda ner "På tal om kvinnor och män – Lathund om jämställdhet 2016" på Statistiska Centralbyråns webbplats.

8 december 2017 - 13:55